LLar D’infants

Com a professionals en l’ensenyament de llengües estrangeres recomanem que el primer contacte del nen amb l’anglès es faci el més aviat possible. La nostra experiència en  aquest camp ens està donant uns resultats òptims i pensem que val la pena que els nens s’exposin a una segona/tercera llengua a la llar d’infants per tal d’aconseguir que arribin a l’adolescència amb un domini perfecte de l’anglès, tal i com ja succeeix a molts països d’Europa.

El principal objectiu de les sessions a la guarderia és facilitar el primer contacte de l’infant amb l’anglès, per tal d’introduir la nova llengua de la manera més natural possible. El tipus d’activitats realitzades a classe intenten aprofitar al màxim les habilitats pròpies d’aquesta edat per tal que els nens vagin assolint, cadascú al seu ritme, els conceptes treballats a l’aula. Totes les activitats estan enfocades cap a l’aprenentatge de la llengua oral (escoltar – entendre – produir). En general, es tracta d’aconseguir que els infants reconeguin la llengua a nivell oral (comprensió oral), tot i que hi ha casos en els que inclús comencen a produir llenguatge (expressió oral), bàsicament de cançons i altres tipus d’estructures repetitives (poemes, rutines de classe, etc).

© Novalanguage - Castellar del Vallès - Política de privacitat - Avís Legal