Cursos d’Estiu 2024

CURSOS ANGLÈS

INFANTIL, PRIMÀRIA & SECUNDÀRIA
DEL 26 DE JUNY AL 28 DE JULIOL (Infantil i Primària)
DEL 3 AL 28 DE JULIOL (Secundària)
HORARI: 10:00h A 12:00h
DE DILLUNS A DIVENDRES
PREU PER SETMANA: 64€
(Places limitades)

CURSOS INTENSIUS D'ANGLÈS B1 i B2

(CURS PER A AVANÇAR UN NIVELL)
DEL 3 AL 28 DE JULIOL.
HORARI: 9:30h A 13:30h
DE DILLUNS A DIVENDRES
PREU CURS: 535€ (80 HORES)

FIRST CERTIFICATE

(INTENSIVE COURSE)

DEL 3 JULIOL AL 28 DE JULIOL
HORARI: DE 9:30h A 13:30h
DE DILLUNS A DIVENDRES
PREU CURS: 535€ (80 HORES)

FC & CAE BOOSTER EXAM COURSE

DEL 26 JUNY AL 27 DE JULIOL
HORARI: DE 16:00h A 18:00h
DE DILLUNS A DIJOUS
PREU CURS: 268€ (40 HORES)

CURSOS INTENSIUS PER A ADULTS

DEL 3 AL 27 DE JULIOL.
DE DILLUNS A DIJOUS TARDA
HORARI: 19:00h A 22:00h
PREU JULIOL 320€ (48 HORES)

DEL 28 D’AGOST AL 8 DE SETEMBRE
DE DILLUNS A DIVENDRES
HORARI: 19:00h A 22:00h
PREU CURS: 201€ (30 HORES)

ENGLISH FOR TRAVELLING

(Speaking class)

DEL 3 AL 26 DE JULIOL
HORARI: DE 18:00h A 20:00h
DE DILLUNS I DIMECRES
PREU CURS: 100€ (16 HORES)

TOPICS: 1.Getting There
2.Accommodation 3. Eating out
4. Shopping 5. Giving Directions
6. Go sightseeing 7. Problems & Solutions travelling
8. Travel Expressions

© Novalanguage - Castellar del Vallès - Política de privacitat - Avís Legal