JOVES

Adolescents

(6è- ESO I BATXILLERAT)

Els nostres grups no es classifiquen en funció de l’edat sinó del nivell d’anglès que presenten mitjançant una prova de nivell. Hi ha possibilitat de saltar de nivell en funció dels coneixements adquirits o de la rapidesa en l’aprenentatge. Vénen 2:30h a la setmana.

La nostra metodologia es basa en emfatitzar la comprensió oral de la llengua. Amb els ADOLESCENTS treballem la gramàtica de forma explícita, el vocabulari i les estructures gramaticals mitjançant exercicis pràctics, deures i algun project. Motivem als alumnes amb jocs, cançons, pel·lícules i activitats que interessin i motivin als joves sempre amb un objectiu lingüístic.

Fem una avaluació contínua per part del professor i exàmens o proves que puguin avaluar les diferents habilitats lingüístiques més la gramàtica i el vocabulari. A través d’un  Informe al final de cada trimestre, expliquem els continguts treballats i el progrés de l’alumne/a.

Novalanguage és un centre acreditat per a

la preparació d'exàmens oficials Cambridge

JUNIORS 1-2-3 ( 2:30h a la setmana)

TEENS 3-4-5-FCE-CAE-CPO ( 2:30h a la setmana)

Els horaris disponibles aniran en funció del nivell i de l’ocupació de l’aula.

© Novalanguage - Castellar del Vallès - Política de privacitat - Avís Legal