cOVID-19

Respecte al protocol Covid-19, la nostra escola ha organitzat un pla d’actuació el qual us detallem seguidament.

Se seguiran les següents mesures:

  • Ventilació d’espais abans i després de les classes.
  • Desinfecció de taules i material abans i després de la classe. (El material dels alumnes i el de l’escola, no podrà ser compartit, motiu pel qual, cadascú haurà de portar el seu propi estoig i els seus propis llibres).
  • Distanciament entre alumnes d’un mínim de 1’5m.
  • Les entrades i sortides dels alumnes, hauran de ser esglaonades i tenint en compte les distàncies de seguretat, fora del nostre centre (2 metres). S’haurà d’arribar puntual, ni abans ni després de l’hora de la classe per tal d’evitar massificacions.
  • Un cop dintre de l’escola, l’ús de la mascareta seguirà essent obligatori. Els professors s’encarregaran de prendre’ls la temperatura i de posar-los el gel hidroalcohòlic, tant a les entrades com en les sortides del centre. De la mateixa manera, esperem que els pares també tingueu present tot això exposat i que plegats aconseguim un bon àmbit de seguretat per a tothom.
PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ SI HI HA UN POSSIBLE CAS DE COVID-19 EN EL GRUP

  • En el cas que un alumne/a hagi de fer aïllament preventiu per un cas positiu a la seva escola, l’acadèmia continuarà amb el mateix procediment de les classes presencials i es farà arribar a la família d’aquest alumne/a la feina feta durant el període d’absència tal i com veniem fent amb les absències d’alumnes per altres malalties.
  • En el cas de sospita d’un possible cas de Covid- 19 (febre superior a 37,5oC, dificultad per respirar, tos, mal de cap, etc) l’alumne/a haurà de fer aïllament preventiu al igual que els seus familiars, germans o germanes fins a obtenir el resultat de la prova PCR diagnosticada pel seu CAP.
  • En el cas de que un alumne/a de l’acadèmia donés positiu per a la Covid-19 a la prova PCR, tota la classe passaria a fer un aïllament preventiu i les classes d’aquella aula passarien a ser ONLINE durant el període d’aïllament.
  • El 1er dia, l’alumne/a haurà de portar la Declaració responsable ja complimentada, per tal d’ensenyar-la a l’entrada del recinte i posteriorment entregar-la al seu professor/a.

Documents descarregables


i

Mesures seguretat COVID-19

Document amb la descripció de les mesures de seguretat.

© Novalanguage - Castellar del Vallès - Política de privacitat - Avís Legal