Cursos d’Estiu 2022

CURSOS ANGLÈS

INFANTIL, PRIMÀRIA & SECUNDÀRIA
DEL 27 DE JUNY AL 29 DE JULIOL (Infantil i Primària)
DEL 4 AL 29 DE JULIOL (Secundària)
HORARI: 10:00h A 12:00h
DE DILLUNS A DIVENDRES
PREU PER SETMANA: 60€
(Places limitades)

CURSOS INTENSIUS D'ANGLÈS

(CURS PER A AVANÇAR UN NIVELL)
DEL 4 AL 29 DE JULIOL.
HORARI: 9:30h A 13:30h
DE DILLUNS A DIVENDRES
PREU CURS: 500€ (80 HORES)

FIRST CERTIFICATE

(INTENSIVE COURSE)

DEL 4 JULIOL AL 29 DE JULIOL
HORARI: DE 9:30h A 13:30h
DE DILLUNS A DIJOUS
PREU CURS: 500€ (80 HORES)

FC & CAE EXAM

(BOOSTER COURSE)

DEL 27 JUNY AL 29 DE JULIOL
HORARI: DE 16:00h A 18:00h
DE DILLUNS A DIJOUS
PREU CURS: 250€ (40 HORES)

CURSOS INTENSIUS PER A ADULTS

DEL 4 AL 29 DE JULIOL.
DE DILLUNS A DIVENDRES
HORARI: 19:00h A 22:00h
PREU JULIOL 300€ (48 HORES)
DEL 29 D’AGOST AL 9 DE SETEMBRE
DE DILLUNS A DIVENDRES
HORARI: 19:00h A 22:00h
PREU CURS: 187€ (30 HORES)

ENGLISH FOR TRAVELLING (Speaking Course JULY)

TOPICS: 1.Getting there 2.Accommodation 3. Eating out
4. Shopping 5. Giving Directions 6.Go sightseeing 7. Problems travelling
8. Travel Expressions
DEL 4 AL 27 DE JULIOL
HORARI: DE 18:00h A 20:00h
DIES: DILLUNS I DIMECRES
PREU CURS: 100€ (16 HORES)

© Novalanguage - Castellar del Vallès - Política de privacitat - Avís Legal